Öka takten på bostadsbyggandet i Olofström!

Olofström den 13 augusti 2018.

Motion till Olofströms kommunfullmäktige.

Olofström är i stort behov av fler bostäder, både flerfamiljs och tomter för vanliga villor.

Det pågående området vid Strandplan gav inte det antal som var tänkt från början samtidigt som allt blev mycket dyrare.

Ett område som Centerpartiet lyft fram vid olika tillfällen tidigare är planen vid Nordenbergsskolan där vi idag har arbetscenter.

Det skulle bli mycket attraktiva tomter med centralt läge och fin utsikt över vårt samhälle.

Ett annat område som vi borde hanterat annorlunda är flygfältet där ett antal bostäder i form av marklägenheter eller tvåvånings hyreshus utmed Holjeån borde vara attraktiva med sitt nära avstånd till centrum med affärer och rekreationsutbud.

Härmed föreslår Centerpartiet:

  • Att detaljplaner över dessa områden justeras så att bostäder blir möjligt.
  • Att vi startar upp för byggande så vårt behov av bostäder blir tillgodosett så snart som möjligt.

För Centerpartiet, Rolf Jönsson gruppledare