Karin Nordvall deltog på centerpartiets stämma.

Karin är i dag aktiv i den regionala Hälso och sjukvårdsnämnden. Hon vurmar särskilt för den nära vården och vikten av att se till hela kroppen inklusive tänderna när man bedömer hälsan. Därför yrkade Karin för en ny att sats i det nya programmet för "En trygg och tillgänglig vård med patienten i fokus" enligt nedan:

"Innan man i vården börjar leta igenom hela kroppen. Fråga patienten om dennes munstatus. Detta skulle spara mycket pengar i vården. I den bästa av världar måste vi se hela kroppen"

Tyvärr valde stämman att avslå denna.

En annan av de punkter som Karin särskilt känner för fick däremot bifall. Det var punkt 8 i det nya programmet för "En trygg och tillgänglig vård med patienten i fokus" enligt nedan:

att förlossningsvården ska kunna bestå av både stora sjukhuskliniker och mindre barnmorskeledda förlossningskliniker. Regionerna bör därför organisera förlossningsvården på ett sätt som gör att det finns möjlighet att välja såväl småskaliga enheter som större kliniker.