Interpellation om kommunrevisionen i Olofström

Malin Åman skapade en debatt med heta känslor rörande en interpellation till Jan Björkman (S) i egenskap av ordförande i kommunens valberedning. Principen gällde för hur kommunrevisorernas ordförande utses blev en het fråga på måndagskvällens kommunfullmäktige.

Frågan ställdes av Malin Åman (C) från talarstolen när hon gick i duell med Jan Björkman (S) om den interpellation hon hade ställt till honom i egenskap av ordförande i kommunens valberedning.

Oppositionen i Olofström har länge framfört kritik mot att valberedningen alltid föreslår en ordförande till kommunrevisionen som har sin politiska hemvist i den styrande majoriteten.

– Det är praxis och god ton att kommunrevisionens ordförande inte representerar den makt man ska granska, sa Malin Åman i sitt anförande. Det var inte roligt att skriva den här interpellationen men tyvärr nödvändigt. Att vara kommunrevisionens ordförande är ett uppdrag som kräver integritet och oberoende.

Jan Björkman fick då kliva ner från presidieplatsen som kommunfullmäktiges ordförande för att istället inta talarstolen som valberedningens ordförande.
- Kommunrevisionen består av flera revisorer som var och en kan agera efter sitt eget tycke, så det har inte den betydelse som Malin Åman vill göra gällande vem som är ordförande.

Kommunledningen valde, utan att säga något, att censurera från websändningen. Censurbeslutet motiverades efter mötet med att kommunen inte får publicera känslig personinformation på sin hemsida enligt GDPR. Enligt Malin är detta tidernas svepskäl. Det förekom noll känslig personinformation i debatten igår kväll. Ansvarig tjänsteman kommenterade att man kan ha olika syn på detta, och att man diskuterat länge hur man skulle göra. Censuren i Olofströms kommun slår tydligen till först efter viss diskussion.