Årsmöte i centerpartikretsen i Olofström

Efter 40 år har nu Yngve Svensson lämnat styrelsen i Centerpartiet i Olofström. Anna Blissing tar över Svenssons plats.

Det blev en hel del diskussion kring vård och omsorg på partiets årsmöte och på plats fanns också riksdagskvinnan Sofia Nilsson som sitter i socialutskottet. I Vilshults medborgarhus, där årsmötet hölls, fanns också kommunens socialchef Camilla Munther och Åsa Nordström som är enhetschef för undersköterskorna. Vi fick en väldigt bra redovisning av verksamheterna och en givande diskussion om hela vårdkedjan, säger partiets ordförande Rolf Jönsson. En åldrande befolkning ställer allt högre krav på kommunerna och frågor som platser på äldreboende, hemsjukvård och annat kommer att få stort fokus i framtiden.Sofia Nilsson gjorde också ett uttalande i samband med sitt besök i Vilshult."För att skapa en patientcentrerad och nära vård och omsorg så ser vi i Centerpartiet att kommunerna, hemtjänst, hemsjukvård och socialtjänst spelar en stor och viktig roll. Att få komma ut till landets kommuner och träffa skickliga tjänstemän inom verksamhetsområdena vård och omsorg är väldigt viktigt för mig som ledamot i socialutskottet", sade hon