Nytt äldreboende i olofström

Vid senaste Ksau mötet var ärendet om nytt äldreboende uppe. Vi skulle försöka komma fram till vilken eller vilka platser som ur olika aspekter var mest lämpliga. Morgan Bengtsson börjar ärendet med att lägga ett förslag att Holjeskolans område är det bästa för ett boende med 90 platser, alltså hela det förväntade behovet, nästan ett dubbelt Västralid. Dessutom ska det inrymma personalutrymmen för hemtjänsten.

Jag påpekade då att förslaget ligger nära det som togs fram för ca 9 år sedan när huvudspåret var renovering av Holjeskolan.

Samtidigt framfördes ”Flygfältet” som ett förslag med många fördelar från Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Jag förklarade att Centerpartiet har krav på hur äldreboenden i kommunen ska planeras och förläggas och att vi inte deltar i några definitiva beslut vid mötet. Vi behöver dikutera det nya förslaget ytterligare.

Centerpartiet har sedan tidigare uppfattningen att vi vill ha två mindre boenden istället för ett stort.

Vi anser att boendeplatser ska finnas i Jämshög i minst samma antal som nuvarande Jemsegården. Problemen där ska försvinna. Vårdplatserna ska inte flyttas till Olofström.

Vi anser också att Fritzatorpet ska tas med som ett alternativ med de andra.

Jag ville också ha en tydlig bild rent visuellt på hur ett stort bygge skulle kunna se ut på plats, det är ju dubbelt så stort som Västralid som jag upplever som ganska stort, tre våningar. Det nya skulle vara två våningar. Är placering mellan handel och sport/fritid lämpligt? Det finns många frågor som det måste tas ställning till.

Det beslutades att ärendet skulle återremiteras och tas upp den 2 juni. Så Morgans förslag på Holjeskolan återgick till listan och partierna ska nu komma fram till vad som är bäst.

Rolf Jönsson

Gruppledare Centerpartiet.