Motion till Olofströms kommunfullmäktige

Föreningar i Olofström lever under väldigt olika/orättvisa förutsättningar.

Anläggningar i kommunens ägo sköts av kommunens/bolagens anställda medan de föreningar som äger föreningslokaler, anläggningar eller planer får betala själva och därefter söka bidrag hos kommunen. Då får man tillbaka 70% som driftsbidrag eller 30-50% i investeringsbidrag.

Driftsbidragets tak har under många år, ca 20, räknats upp med index, ca 3% per år. Det ger från 50000kr till 58000kr på dessa år. Kostnaderna har i verkligheten stigit mycket mer.

I driftsbidraget ingår bl.a. el, VA, sophämtning, försäkring, värme och i något fall klippning av fotbollsplan. Med ett lågt satt tak så passerar kostnaderna taket och övrigt tar föreningen själv. Då har föreningen redan betalat 17400kr med de 30 procenten. Över taket, 58000kr, betalar föreningen allt.

Det krävs ett omtag för att få rimligare och något mer rättvisa förhållanden mellan kommunens olika föreningar, oavsett om de är kommunala eller föreningsdrivna.

Centerpartiet föreslår därför:

Att driftsbidragets tak höjs till 100000kr.

Att indexuppräkningen fortsätter från den nya nivån.

Rolf Jönsson

Gruppledare ( C )