15 oktober 2015 | Rolf Jönsson, Tilläggsanslag Myran

Särskilt yttrande från Centerpartiet angående beslut om tilläggsanslag till nya förskolan i Vilboken ( ärende 202)

Centerpartiet var det parti som var först ute med att ta ställning för att nya förskolan skulle placeras vid Borgen och att valet skulle vara det arkitektförslag som hade störst miljöinriktning. Alla bör i dagens läge känna väl till Centerpartiets uppfattning.

Det var också den placering som personal, föräldrar och några andra partier förordade.

Att majoriteten (S m.fl.) nonchalerar motståndarpartier är en sak, men att negligera personalens och föräldrarnas åsikter i denna stora fråga är beklämmande.

Som parti är vi vana vid att administrera Socialdemokratiska beslut som vi tidigare argumenterat emot för att vi haft bättre egna förslag. Nya Myrans förskolas placering är ett sånt. Det är ju också en del av demokratins spelregler, majoriteten äger rätt att fatta dåliga beslut.

I detta fallet är det också klart att vi hade fått mycket mer förskola för pengarna alternativt att vi fått det vi begärde till ett mycket lägre pris.

Med denna bakgrundsbeskrivning förklarar vi orsaken till att vi bifaller ett tilläggsanslag på 7.3 miljoner till den nya förskolan.

För Centerpartiet

Rolf Jönsson