2 september 2015 | Rolf Jönsson, Barnomsorg 

Interpellation till Olofströms kommunfullmäktige.

Det har i Olofström under många år funnits ett visst behov av barnomsorg på obekväm arbetstid och helgarbete. Familjer med obekväm arbetstid och helgarbete är vanligt förekommande i vår kommun.

För några år sedan behandlades en motion från Centerpartiet och Moderaterna i frågan och i den diskussion som följde kom vi gemensamt överens om att situationen skulle lösas från fall till fall och med familjens bästa för ögonen. Ingen ska behöva flytta från kommunen i brist på omsorg.

Nu är frågan högaktuell igen och vi vill här ha några frågor besvarade.

  • Anser Sara Rudolfsson att vi ska erbjuda barnomsorg på tider då våra förskolor är stängda?
  • Är det ett problem att arbetssökande inte kan ta erbjudna jobb p.g.a att barnomsorg inte kan ordnas?
  • Är det rimligt att man ska behöva flytta från kommunen för att få barnomsorg på dessa tider?
  • Vi har ”Barnen i centrum” som ett av våra övergripande mål. Ingår inte dessa familjer i kommunens övergripande mål?

Rolf Jönsson ( C )