Ronneby
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Vänsterutspel bör förpassas till historien!

Vänsterutspel bör förpassas till historien!

Uttalande vid årsmötet för Ronneby Centerpartikrets

Ilmar Reepalus utredning ”Ordning och reda i välfärden” bör förpassas till historien, innan den blir verklighet

Regeringen har under tvång från Vänsterpartiet tillsatt utredningen ”Ordning och reda i välfärden.” Ett beställningsjobb från partiledare Jonas Sjöstedt, med den uttalade ambitionen att avsluta mångfalden av aktörer inom välfärden.

För oss i Centerpartiet är det viktigt med valfrihet och mångfald. Idag är det en självklarhet för föräldrar att välja skola till sina barn och för de äldre att välja boende. Med förslagen i den statliga utredningen kommer den rätten att vara ett minne blott.

Vi i Ronneby Centerpartikrets, ser på utredningen med djup oro. Det är många föräldrar i vår kommun som valt annan skola, än den kommunala, för sina barn. Nyligen har också ”Lagen om valfrihet”(LOV) blivit verklighet i Ronneby, vilket ger äldre möjlighet att välja hemtjänst och boende. Att inskränka valfriheten på ett sådant sätt som föreslås i utredningen, medför också att kvalitén blir lidande. Den kvalitetshöjning som konkurrensen har inneburit, kommer att försämras efter utredningens genomförande och det kan vi aldrig acceptera. Om utredningen blir verklighet får Ronneby kommun stora organisatoriska problem att hantera och som inte låter sig göras inom ramen för nuvarande organisation.

Vi står för valfrihet och vi står upp för tuffa kvalitetskrav i välfärden och kommer aldrig att acceptera att välfärdssektorn socialiseras och förstatligas.

Vår direkta uppmaning till Regeringen är att kasta utredningen i papperskorgen

Årsmötet för Ronneby Centerpartikrets
2017-02-28