Ronneby
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Förbättrad kollektivtrafik i Eringsboda

Förbättrad kollektivtrafik i Eringsboda

Skrivelse till Region Blekinge och dess Trafiknämnd

Nuläge I dagsläget är kollektiva transportalternativ till och från Eringsboda nästintill obefintliga och Eringsbodas innevånare är i behov av bil för att pendla till sin arbetsplats eller för att resa längre sträckor. Enda möjliga resealternativ för pendlare i nuläget är med skolbussarna som går till och från Ronneby och Karlskrona under skoltid.
I och med att det är svårt att komma till och från Eringsboda påverkas inflyttningen till området. Fastighetsvärdet blir lågt, fler och fler hus i Eringsboda och i området runt Eringsboda blir övergivna. Övrig service i området blir påverkad genom att antalet barnfamiljer minskar och risken för att skolan livsmedelsbutiken läggs ned ökar.

Skolbussar På vardagsmorgnar 07.00 och 07.15 går Länstrafikens skolbussar till Ronneby via Kallinge och Backaryd och på eftermiddagen går skolbussarna tillbaka.
Från Eringsboda går kl. 06.30 en Länstrafikens skolbuss mot Karlskrona via Alnaryd och Rödeby och den går hem på eftermiddagen kl. 16.21. Skolbussarna kör endast skoldagar och det innebär att inga turer går på helger eller under lov.

Pendlare Arbetspendlare som behöver vara på sin arbetsplats i t.ex. Ronneby kl. 07.00 eller kl.08.00 har ingen möjlighet att åka kollektivt, för att komma i tid. Detta gäller även pendlare som har sin arbetsplats utanför kommunen.
Närmaste järnvägsstation är stationen i Holmsjö och den ligger endast 1,5 mil från Eringsboda, men stationen ligger inom Karlskrona kommun. Från Holmsjö går tåget varje timme, samt ett flertal bussar som kör mot Rödeby/Karlskrona och mot Vissefjärda/Emmaboda vid flera tillfällen under dagen.

Öppen Närtrafik Länstrafikens Öppen Närtrafik vars uppgift är att vara ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken, är inget alternativ för morgontidiga resenärer/pendlare eller för den sent återvändande pendlaren/resenären. Problemet med Öppen Närtrafik är att den inte transporterar resenärer över kommungränserna och endast bedrivs mellan kl. 08.00 – 18.00, samt att det lokala resekortet inte kan användas (kontant betalning).

Övrigt Innevånare i orter som Eringsboda i Ronneby norra kommun som av olika anledningar inte har möjlighet att ha egen bil eller som inte är berättigade färdtjänst borde få tillgång till att kunna färdas runt i det norra området samt till Ronneby och Karlskrona dagtid.

Eringsboda Centeravdelning föreslår,

  • Att det skapas transportförbindelser som går mellan Eringsboda och Holmsjö station under de perioder på dagen som gymnasieelever och arbetspendlare är i behov av.
  • Att Öppen Närtrafik ges möjlighet att köra över kommungränsen till Holmsjöstation

  • Att Öppen Närtrafik kör turer till Holmsjö, Backaryd, Kallinge och Alnaryd före kl.06.00 och efter 18.00
  • Att servicepunkten i Eringsboda blir hållplats/serviscenter för försäljning av biljetter och beställning av Närtrafik
  • Att en busslinje startas med turer dagtid för innevånare som av olika anledningar inte har tillgång till bil eller beviljats färdtjänst, och som går runt byarna i norra Ronneby kommun, samt till Ronneby och Karlskrona
  • Att skolbussarna som kör tomma på sina åter turer får möjlighet att ta med resenärer

Eringsboda Centeravdelning