Ronneby
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Ställplatser i Eringsboda

Ställplatser i Eringsboda


Skrivelse till Fritid och kulturnämnden gällande ställplats vid Åsjövallen i Eringsboda

Bakgrund

Flera förfrågningar av turister gällande ställplats för husbil och husvagn har uppmärksammats av byinvånare. Eringsboda servicepunkt har tagit upp frågan på senaste styrelsemötet i mars månad och gett Magnus Gustafsson uppdrag att skriva förslag om ställplats till Fritid och kulturnämnden i Ronneby kommun.

Idag har Eringsboda SK verksamhet på Åsjövallen och sportklubben ställer sig positiv till att vara behjälplig i skötsel och upptagande av ställplatsavgift, dvs dygnsavgift, av de som använder ställplatsen.

Problem

Idag finns ingen plats där turister kan campa en längre tid.

Förslag

Att Fritid och kulturnämnden beslutar om att upprätta en ställplats vid Åsjövallen i Eringsboda.

Att Fritid och kulturnämnden ger bidrag till Eringsboda sportklubb för fortlöpande skötsel av uppställningsplatsen.

 

Eringsboda Centerpartiavdelning