Bevara Ekforsdammen i Bräkneån

Uttalande vid Centerpartiets Ronnebykrets årsmöte i Bräkne-Hoby 28 februari 2023


Bevara Ekforsdammen i Bräkneån

Ekforsdammen vid Dönhult i Bräkne-Hoby hotas av utrivning och förstörelse.

Ägarna till dammanläggningen vid Ekfors är Fortum och man har beslutat sig för att ansöka om utrivning av dämmet och kvar blir endast en åfåra av det som i dag är en stor attraktion.

Det har uppgetts att dammen har ca 1 500 besökare om året. Scouterna har ca 80 ungdomar som utövar kanotpaddling i dammen. Det har anlagts grillplats med vindskydd och säten för att ha utsikt över den vackra dammen.

Nu vill man riva allt med en kulturhistoria som sträcker sig ända till 1500- talet.

Då Sydkraft upphörde med kraftproduktion 1969 var alternativet, en utrivning eller byggande av laxtrappa. Ortsbefolkningen protesterade mot en utrivning eftersom det skulle åstadkomma en förfulning av landskapet. Under början av 1970-talet tillverkades en betonggjuten laxtrappa. Dammen och vattenspegeln utgör än idag ett vackert inslag i landskapet.

Bygd i Samverkan har anlagt en ca 450 meter vandringsled längs stranden och Ronneby kommun en än längre vandringsled samt rastplats med bänkar och bord.

Centerpartiet i Ronneby vill med kraft understryka att önskemålet från ortsbefolkningen och naturälskande människor är stort att få behålla denna vackra plats där dammen är det som präglar området.