Nattpatrull som utgår från Eringsboda

Motion till Ronneby kommunfullmäktige Nattpatrull som utgår från Eringsboda för ökad trygghet och bättre service på landsbygden

Bakgrund och förslag

Hemtjänsten är mycket viktig för de äldre och oftast får personalen gott betyg för den service som utförs. Den personliga kontakten betyder mycket och samtalen mellan personal och brukare uppskattas. Hemtjänstens arbete skapar trygghet bland de äldre och det gäller inte minst bland dem som är bosatta på landsbygden och i de mindre tätorterna i Ronneby kommun.

När man bosätter sig på ett trygghetsboende är man äldre och många gånger ensam, svag och till och med ibland rädd för att bo kvar i sitt ursprungliga boende på grund av olika anledningar. Vi vill ge en ökad känsla av trygghet för de äldre på landsbygden.

Sedan Nattpatrullen organiserades om och nu utgår från Ronneby tätort har de äldre i de mindre tätorterna fått leva med en mer otrygg känsla i sitt boende. Personalen uttrycker oro för de arbetsuppgifter där de behöver vara mer än en. Det kan gälla akuta situationer då brukaren behöver vändas. I sådana fall ringer personalen efter förstärkning, som då i bästa fall är 30-40 min bort. Detta handlar både om personalens arbetsmiljö som bör stärkas och tas på allvar, samt brukarnas rätt till god service och känsla av trygghet.

I Eringsboda har man tidigare haft personal som utgått från Björkliden och därmed haft möjlighet att snabbt komma ut till den som behöver stöd och hjälp. Personalen har också haft en högre bemanning nattetid. Hemtjänstpersonalen ser stora fördelar med att få tillbaka Nattpatrullen i Eringsboda. En bättre arbetsmiljö och ökad service/vård som personalen kan ge till de äldre samt att det även finns ändamålsenliga lokaler på Björkliden.

Vårt förslag att införa en Nattpatrull i Eringsboda ger också vinster för miljön, då koldioxidutsläppen minskar när man slipper köra längre sträckor. Det ger även fler arbetstillfällen på landsbygden.

Centerpartiet i Ronneby kommun föreslår

- att en Nattpatrull ska utgå ifrån Eringsboda.

Ronneby den 23 mars 2023

Magnus Gustafsson