Blekinge
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Svar på ledare i BLT angående fiber på landsbygden

Svar på ledare i BLT angående fiber på landsbygden

22 augusti 2016 | Lars Karlsson

Bättre bredband gör landsbygden levande, hävdar replikförfattarna.

Vi läste i BLT 12/8 en ledartext ”Nej. Bättre bredband räddar inte landsbygden, tvärtom” som gjorde oss djupt bekymrade.

Skribenten menar att det är ”en ren myt att bättre bredband, bättre vägar och bättre kollektivtrafik kan rädda glesbygden från avfolkning” och som vi läser texten även att den konkurrenskraft som föds genom att delvis, eller helt, stå utanför den digitala infrastruktur som ges människor i städer skulle gynna småorten då den måste ”kämpa än hårdare för att folk och företag ska vilja stanna”. Skribenten menar vidare att människor förvisso inte får det bättre av dåliga kommunikationer men att ”det lokala livet blir mer levande”.

Som centerpartister men framför allt som boende på landsbygden i Blekinge och Skåne finner vi skribentens hållning anmärkningsvärd – och det kanske mest anmärkningsvärda är inställningen till de människor som bor och verkar i dessa småbyar. Vi ser varje dag mindre orter som påverkas positivt av just digitaliseringen – orter som människor nu kan bo kvar och arbeta på. För man ska inte glömma bort att både skolan, jobben och som skribenten själv påpekar – vården och all övrig samhällsservice i allra högsta grad gynnas av just digitaliseringen.

Men vi ser tyvärr ofta orter som står utan tillräcklig infrastruktur och där människor inte längre kan driva sina företag, skapa eller behålla sin tillvaro och som kämpar i motvind för sin försörjning. Orter vars befolkning faktiskt riskerar hamna i ett digitalt utanförskap. Att dessa människor skulle känna tröst i att de genom avskurenhet gör det lokala livet mer levande finner vi det mycket svårt att tro. Det är ännu mer omöjligt att tro att människor väljer och vill bo i mindre orter för att hindra en urbanisering som pågått i hundratals år.

Vi vet att både stad, land och allt där mittemellan behövs. Och vi anser att människor ska ges möjligheter att leva och verka där de vill. Småbyar är inte dockskåp. Landsbygden är inte ett söndagsnöje. Det är vardag och helg, året om precis som överallt annars. Och ska därför inte betraktas som något annat heller.

Lars Karlsson (C), gruppledare Landstinget Blekinge

Birte Sandberg (C), gruppledare Region Skåne

Svar direkt:

Hej och tack för repliken. I stora drag delar jag er syn på landsbygden. Som jag skrev i min ledare gör digitalisering att livet blir bättre och enklare överallt. Folk och företag på landsbygden ska, precis som alla andra, kunna koppla upp sig.

Däremot vände jag mig i min ledare mot alla de som tror att detta är en mirakelkur, som kommer vända urbaniseringen.

Onekligen kommer digitalisering innebära mycket positivt för människorna som bor på landet, men många jobb kommer också att försvinna när de kan skötas på distans någon annanstans ifrån.

Visst ska vi bygga bredband åt alla, helt enkelt för att de är bra. Men vi bör förbereda oss på att detta inte kommer få avfolkningen på landsbygden att avstanna utan att det kanske rent av går snabbare, med alla praktiska problem det skapar.

Erik Hultgren