Miljöpris 2017


Idag, på värlsdmiljödagen, har centerpartiet Blekinge för tionde gången i ordningen delat ut sitt milöpris. I år gick priset till bröderna John och Ivar Åkesson på Leråkra Gård.