Jämställdhetsfrågor viktiga på Centerkvinnornas Förbundsstämma 2018

Ca 200 centerkvinnor från hela landet samlades den 8 – 10 juni på Gullbrannagården i Halmstad, för att hålla Förbundsstämma och jubileum. Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund (SLKF) höll den första förbundsstämman i Halmstad för 85 år sedan. Ombud för Blekinges räkning var: Ingrid Hermansson, Nättraby, Agnetha Persson, Torhamn, Eva Jönsson, Kyrkhult, Cecilia Runesson, Rödeby och Kristina Valtersson, Ronneby.

 Stämman kunde med stolthet ställa sig bakom ett innehållsrikt Jämställdhetspolitiskt Program. Mycket tid ägnades åt motionsbehandling där debattsugna Centerkvinnor var aktiva. Ingrid Hermansson förde Blekingeombudens talan bl.a. gällande Surrogatmödraskap och Jämställt föräldraskap. 

Cecilia Runesson, försvarade en motion från Rödeby Centerkvinnoavdelning, angående försäljningsförbud av fyrverkerier, till privatpersoner.

Ombuden deltog i olika intressanta seminarier.

Sofia Jarl omvaldes enhälligt till att vara förbundets ordförande.

”Centerkvinnornas Högsta Utmärkelse”, tilldelades Solveig Zander, Lena Reijer och Eva Sangerts. Nämnda kvinnor har gjort betydande insatser för att uppnå ett mer jämställt samhälle och bidragit på ett extraordinärt sätt i organisationens arbete.

Annika Carlsson fick utmärkelsen ”Årets Centerfeminist.” Annika fick ett vandringspris som utdelades för första gången.

Årets stämma var intressant, lärorik och givande på många sätt och ombuden blev inspirerade att driva valrörelser i sina respektive avdelningar.