Centerpartiet blekinges årsstämma

Välbesökt stämma

Drygt 100 personer samlades till Distriktsstämma på Galtsjön den 6 april. Distriktsstyrelsen omvaldes i sin helhet och Magnus Larsson tackade för förtroendet, att som ordförande, ännu ett år få leda arbetet för centerpartiet i Blekinge. Stämman hade 64 motioner att behandla vilket visar att vi har en stor och engagerad medlemskår. En skrivelser, om PFAS i förpackningar som har negativ påverkan på vår miljö och i förlängningen oss människor, skickas direkt till vår partistyrelse. Ett uttalande togs även:

Därför behöver EU bli av med engångsplasten

Under lång tid har vi vetat om att plast har en enorm påverkan på både djur och klimat när den hamnar i naturen. Trots det görs för lite, både på hemmaplan och globalt, för att begränsa användandet. EU-parlamentet röstade nyligen om att förbjuda ett antal engångsartiklar i plast och det var helt rätt, även om vi måste gå ännu längre. Kan EU ta ledartröjan kommer fler tvingas följa efter.

Vanligaste skräp i strandnära miljöer och hav är plaster, sju av tio. Varje år dör en miljon fåglar på grund av plastavfall i haven. Idag finns det 150 000 ton plast som bara ligger och skräpar ner i våra hav. Snart finns det mer plast än fisk i våra hav. Det går att lägga till mängder av andra siffror, slutsatsen är ändå att den plastkonsumtion vi har idag inte platsar i ett hållbart samhälle.

EU-kommissionen har beräknat att européerna år 2030 skulle spara 65 miljarder kronor på att förbjuda vissa engångsartiklar i plast, och att klimatkostnaderna skulle minska med 220 miljarder kronor. Detta om vi ger upp de onödiga engångsplastprodukterna som exempelvis plasttallrikar, plastbestick, plastglas och sugrör.

Nej, dessa engångsprodukter kommer inte försvinna från marknaden, vi kommer fortsatt att kunna köpa engångsbestick till vår sallad och få ett sugrör till vår dryck. Men inte i plast. Engångsprodukterna kommer istället att ersättas av andra hållbara material som redan idag finns redo att tillgå på marknaden, såsom produkter baserade på biomassa. Därutöver behöver vi i EU storsatsa på innovation inom förnybara material, återvinning och samtidigt stötta europeiskt företagande.

Plast i haven är ett globalt problem och EU kan nu gå i främsta led för att visa på alternativa vägar.

Värdet av att EU vågar gå först i ledet är enormt. Därför är beslutet nyligen i EU-parlamentet så viktigt. Europa måste snabbt bestämma åt vilket håll man vill gå.

Dessa beslut i EU kommer att påverka vår havsmiljö här i Blekinge. Vi vill ha en renare natur som i längden genererar pengar som kan satsas på förnybart material.

Distriktsstyrelsen i Centerpartiet Blekinge.