fredrick federley

Vår EU-parlamentariker på besök i Blekinge

Fredrick Federley, centerpartiets hårt arbetande EU-parlamentariker, besökte Blekinge den 6 april. Han höll ett engagerande tal och informerade oss om hans arbete arbete i EU. Han är vice ordförande i en delegation, ledamot i ett utskott samt suppleant i ytterligare två. Noterbart är att han är ensam att representera Sverige i "Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet" samt "Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling". Märkligt då vi har andra partier i Sverige som säger sig värna om vår landsbygd i alla lägen. Det känns tryggt att vi har en parlamentariker i vårt parti som tar sitt uppdrag på stort allvar. Fredrick behöver dock hjälp att påverka Europa att gå rätt riktning när det gäller vårt lantbruk, landsbygd, miljö, mat och medmänsklighet samt att vi får ett sammanhållet EU som ska hålla på med rätt saker. Rösta på Centerpartiet i EU-valet den 26 maj!

Vid pennan Kerstin Mattisson