Landsbygdsfrågorna engagerar

Kenneth Michaelsson föreslog en ny att-sats i det nya programmet "Frihetsreformer för Sveriges landsbygder". Att-satsen antogs av partistämman och lyder:

att Centerpartiet vill att möjligheter skapas för att gynna nybyggnation av bostäder på landsbygden

Läs den vinnande argumentationen nedan.

Idag är det svårt att bygga bostäder utanför de större och medelstora tätorterna p g a häga byggkostnader. Bygger de kommunala allmännyttiga bolagen så uppstår det i princip ett nedskrivningskrav omgående. Privata entreprenörer och privatpersoner har svårt att få banker eller andra finansiärer att låna ut kapital. Ett sätt är att försöka hitta attraktiva lägen där vissa möjligheter kan uppnås. Bl a genom ett LIS områden eller förändrat strandskydd. Det nämner vi i andra att satser men det räcker tyvärr inte. Vi måste hitta andra möjligheter. Lokala sparbanker löser inte problemet. Hur och vilka möjligheter måste vi ta fram tillsammans med inblandade aktörer. Centerpartiet har pratat om detta länge. Nu gäller det att ta nya steg framåt i denna fråga. Därför yrkar jag bifall till den nya att satsen.