Blekinge
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Sölvesborg är väl representerat av Ulf Svensson

Sölvesborg är väl representerat av Ulf Svensson

Ulf missar inte en chans att framhålla Östersjön. Under Miljö och klimatdebatten framhöll han en rad viktiga åtgärder.

Centerpartiet bör slå vakt om det kustnära fisket och vidta åtgärder för att motverka de skador som orsakas av det storskaliga fisket såsom bottentrålning i känsliga områden.

Spökgarn är ett mycket stort problem. Centerpartiet behöver verka för att fiskegarn tillverkas i nedbrytningsbart material.

Dessutom föreslår Ulf att ett Östersjönätverk bildas och, om det finns förutsättningar, en Östersjöfond som kan hjälpa vid olyckor och katastrofer. Exempel det som hände i floden Wisla.