Rapport från tandvårdsnämnden

Måndagen den 16 december hade tandvårdsnämnden i Region Blekinge
sitt sista möte för året.
Då redovisades utredningen som gjorts av förvaltningschef Håkan
Bergevi om lokalbehovet för tandvården i Ronneby kommun. Utbildning av
två ST tandläkare kommer att ske i Karlshamn och under de tre åren
kommer en övertandläkare och 2 ortodontiassistenter att tjänstgöra två
dagar i veckan i Bräkne Hoby. Detta tycker vi är en bra utveckling, dels
att mottagningen i Bräkne Hoby kan användas mer än
hittills och dels att det öppnar en möjlighet att få ner kön till
tandreglering som finns i Blekinge. Den redovisningen godkändes
enhälligt av nämnden.
Med denna lösning kan vi i Centerpartiet känna oss nöjda med det
första året i Tand vårdsnämnden, första året som egen nämnd.
Det har lett till att tandvården fått ett större utrymme i den politiska
debatten och därmed en möjlighet till framtida bättre tandhälsa i
Blekinge.
Ett viktigt beslut som togs när Regionfullmäktige hade budgetmöte är
att tandvårdsinformation ska utökas till att gälla från 3 år på våra
förskolor från och med 2020.
Med detta ser vi fram emot ett gott nytt tandvårdsår 2020.

Karin Nordvall, ordförande i tandvårdsnämnden
Claes Gustafsson, suppleant i tandvårdsnämnden
Centerpartiet.