Värdig vård och omsorg

Vittnesmål under Coronapandemin visar tydligt att äldre inte får den vård och omsorg som
de har rätt till. Centerkvinnorna välkomnar därför äldreomsorgslyftet och vill se tydligare
riktlinjer även för anhörigomsorgen.
Att söka gemenskap är en grundläggande mekanism hos oss människor och många mår dåligt av
den påtvingade distanseringen. Speciellt äldre som lever ensamma lider av psykisk ohälsa.
Centerkvinnorna är ett av Sveriges största kvinnoförbund. Vår äldsta medlem är 102 år och vår
yngsta 18 år. I Coronapandemins fotspår har våra fysiska möten ställts in och flyttats till digitala
rum. Det blir tydligt att de som inte har tillgång till eller känner sig bekväma med tekniken uteblir,
oftast äldre medlemmar. Att inte kunna delta på lika villkor blir ett demokratiskt problem.
Ensamhet, otrygg ekonomi, fysisk ohälsa och själva åldrandet i sig är vanliga orsaker till psykisk
ohälsa bland äldre. Den social distansering som nu råder är nödvändig, men förstärker detta
ytterligare.
Centerkvinnorna välkomnar det äldreomsorgslyft som nu kommer att genomföras. Vittnesmål
under pandemin visar tydligt att våra äldre inte får den vård och omsorg som de har rätt till.
Förutsättningarna för dem som arbetar, att ge värdig och fullgod omsorg, är väldigt små. Många
äldre och svårt sjuka kan få en tryggare vård i sina hem. Centerkvinnorna vill se fler mobila team
som kan besöka och vårda patienter hemma. Fler företag, kommuner och regioner måste bli
anhörigvänliga arbetsgivare. Centerkvinnorna vill också se nationella riktlinjer för
anhörigomsorg.


Sofia Jarl,
Förbundsordförande Centerkvinnorna

Ingrid Hermansson ordf. Distriktsstyrelsen Centerkvinnorna Blekinge