Blekinge
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Region Blekinge ger kulturskapare nytt stöd

Region Blekinge ger kulturskapare nytt stöd

Region Blekinges kultur-och bildningsnämnd beslöt i veckan att inrätta fem arbetsstipendier på vardera 50 000 kronor. De ska gå till "konstnärer inom alla konstformer" och är tänkta som ett stöd i coronakrisen.

Nämndens ordförande Kevin Ny, Centerpartiet, berättar att han i april tog initiativ detta "coronastöd" och tog kontakt med enhetschefen Malena Sandgren för att kontrollera om det var möjligt att genomföra. Nämndens förvaltning har gått igenom vilka besparingar vi kunde göra och på vilka områden vi har fått lägre utgifter på grund av coronakrisen, säger Kevin Ny. Stipendierna kommer därmed att rymmas inom nuvarande budget. Beslutet togs av en ening nämnd.

Nu utlyses alltså fem stipendier på 50 000 kronor vardera. Inget specifikt kulturområde pekas ut, det kan exempelvis handla om konstnärer, författare, filmare, musiker och så vidare.
- Jag ser gärna att det som konstnärerna gör har en koppling till samtiden och tycker att vi kan ge förutsättningar för skapande personer att skildra vad som händer under pandemin. Det kommer att vara intressant i ett längre perspektiv, tror Kevin Ny.

Den går att söka stipendierna genom att ta kontakt med Kultur- och bildningsförvaltningen vid Region Blekinge.
En urvalsgrupp med bland annat tjänstemän från regionens kulturförvaltning med bred kompetens kommer att ge förslag till vilka som ska få stipendierna. Inga politiker blir iblandade i själva urvalet.
Kevin Ny poängterar att det måste bli en snabb handläggning, som bör vara klar i mitten av juni. Kulturarbetare är en grupp som har en utsatt situation på grund av Covid-19.