Landsbygdssatsningar

Det ska vara möjligt att leva och verka i hela Sverige, både i våra städer och på landet. Men idag finns det stora utmaningar med att bo på landsbygden, såsom dålig uppkoppling, osäkra vägar och brist på kapital. Att investera i landsbygden är därför oerhört viktigt.

Centerpartiet presenterar nu flera viktiga satsningar för att underlätta för människor som bor på landsbygden. Det handlar om drygt 7 miljarder kronor mer i budgeten nästa år, och totalt över 20 miljarder under en treårsperiod.

Pengarna ska gå till att bygga ut bredband i fler delar av landet, till underhåll och nyinvesteringar i vägar och järnväg, till de gröna näringarna, samt till att se till att landsbygdsprogrammet bevaras.

Det är en självklarhet att landsbygdsprogrammet ska vara lika stort som tidigare år. Efter att EU-budgeten lades fram stod det klart att EU:s medfinansiering av Sveriges landsbygdsprogram minskar. För Centerpartiet är det självklart att Sverige inte ska minska sina ambitioner inom landsbygdsprogrammet och då krävs stora tillskott i budgeten.

Mer måste göras för de gröna näringarna inom ramen för livsmedelsstrategin, och även för att stärka Sveriges skogs- och bioekonominäring. Det handlar bland annat om satsningar för att minska vildsvinsstammen, genomföra ett förenklingspaket för lant- och skogsföretagare, öka produktiviteten i skogen, samt medfinansiera datautvecklingsprojekt så att lantbrukare och livsmedelsföretagare ska kunna utnyttja all den data som deras verksamhet producerar.

I Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var man bor. Satsningarna är viktiga för landsbygden. Dessutom bidrar de till att skapa fler jobb och bygger ett grönare och mer sammanhållet Sverige.

Distriktsstyrelsen Centerpartiet i Blekinge