108 nya miljoner till Region Blekinge nästa år

Coronakrisen har inneburit en rejält ökad belastning för Region Blekinges ekonomi. Under måndagen meddelade Centerpartiet, tillsammans med regeringen och Liberalerna, att de generella statsbidragen ska öka, liksom att stora resurser avsätts för att stärka sjukvården. Detta för att kommuner och regioner kunna möta de behov som finns. För Region Blekinge innebär det ytterligare 46 miljoner för 2021.

Hela samhället har drabbats av pandemins effekter. I Region Blekinge har vi ett ansvar att se till att samhällsviktiga funktioner såsom sjukvård och kollektivtrafik fungerar, även när vi genomgår en svår kris. Det är därför välkommet att de generella statsbidragen nu ökar – där det på nationell nivå handlar om totalt 10 nya miljarder 2021.

– Det är viktigt att välfärden i hela landet stärks. Det är något som nu görs i den budget som vi, tillsammans med Liberalerna och regeringen förhandlat fram. Det här är viktiga åtgärder för ett Sverige som håller ihop, där människor får den vård, skola och omsorg de behöver – oavsett var man bor. Så stärker vi svensk välfärd, så tar vi Sverige framåt genom krisen, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

– Region Blekinge får nu ett tillskott på 108 miljoner nästa år. Det är mycket välkommet och behövs för att vi ska kunna möta behoven hos våra invånare, säger Lars Karlsson, gruppledare (C).

Tidigare har dessutom en permanent ökning av de generella statsbidragen presenterats, på 12,5 miljarder per år.

Förutom de generella bidragen görs också en ytterligare satsning för att stärka vården, där landets regioner sammantaget får ett tillskott på 4 miljarder 2021 respektive 2022. Det är viktigt för att fortsatt kunna behandla covid-19-patienter och även hantera den uppskjutna vården som pandemin orsakat. Medarbetare inom vården måste också ges bättre villkor och en bra arbetsmiljö.

För Region Blekinge innebär det en ytterligare ökning för på 62 miljoner under 2021.

– Pandemin har självklart inneburit en större belastning på sjukvården och på vår vårdpersonal. För att kunna erbjuda en trygg och nära vård framåt måste också vårdpersonalen ha bra villkor och må bra, därför är de här tillskotten nödvändiga, säger Lars Karlsson, gruppledare (C).