Det är en självklarhet att folk ska kunna jobba i hela landet

Centerpartiet har därför jobbat hårt i budgetförhandlingarna för att säkerställa att landsbygden får del av de satsningar som görs. Nu presenteras ett flertal satsningar till förmån för alla som bor och verkar på landsbygden.

Landsbygdsprogrammet förlängs.

4,3 miljarder går till landsbygdsprogrammet över två år till dess EU:s nya jordbrukspolitik träder i kraft 2023. Vi ökar alltså tillfälligt den nationella finansieringen av landsbygdsprogrammet, med anledning av att EU har minskat sina medel. Detta betyder ett fortsatt stöd för att skapa hållbara verksamheter inom jord och skogsbruk men också ökade möjligheter för utveckling av innovationer och samarbeten inom andra verksamheter på landsbygden.

Historiska satsningar på bredbandsutbyggnad och upprustning av vägar.

Redan nästa år satsas ytterligare 1,4 miljard på ett kraftfullt utbyggt bredband i hela landet och därefter 500 miljoner extra för 2022 samt 100 miljoner kronor extra årligen under 2023-2025. En fullgod bredbandsanslutning har visat sig vara absolut nödvändigt inte minst i tider när allt fler människor måste jobba hemifrån. Vårt vägnät behöver också stora investeringar och får ytterligare 500 miljoner årligen fram till 2023 för upprustning och underhåll.

Företagande, besöksnäring och utbildning på landsbygden.

70 miljoner stärker kommunernas lokala näringslivsutveckling medan 100 miljoner reserveras till besöksnäringen, bland annat för kompetens- och affärsutveckling, ekoturism, stärkt förändringsförmåga och omställning i företagen. Visit Sweden får ett tillskott för att ställa om till ett mer digitalt arbetssätt när det gäller att marknadsföra Sverige som besöksland. Därtill läggs 55 miljoner på utbildningsområdet. Genom att öppna upp fler möjligheter, med satsningar på lärcentrum och distansutbildning, får fler människor på landsbygden chansen att utveckla sin kompetens för att senare kunna komma i jobb.

- Den här satsningen innebär en riktig rivstart för landsbygden, det är något som Centerpartiet jobbat hårt för i budgetförhandlingarna, säger partiledare Annie Lööf.

Centerpartiet i Blekinge kan bara hålla med Annie i detta. För oss är det en självklarhet att hela länet och dess landsbygd ska leva och växa. Därför kommer vi tillsammans att fortsätta driva på för bättre förutsättningar för de boende och verksamma på landsbygden.

Magnus Larsson

Distriktsordförande för Centerpartiet i Blekinge