På "resande fot" med vice ordförande i riksdagens Trafikutskott, Anders Åkesson.

 

Trafikverkets avsaknad av omtanke för de mest oskyddade trafikanterna var temat för dagen när Anders Åkesson besökte Blekinge en dag i början på juni.

I början på juni fick vi besök av Anders Åkesson (C), riksdagsledamot från Kalmar och vice ordförande i Trafikutskottet. Vi inledde dagen med att träffa Kristianopels Centerkvinnor i Fågelmara för att diskutera trafiksituationen i samhället. Hastigheterna på E22 genom byn är ofta höga och det rör sig också om många tunga transporter. Nu byggs förbifart för Jämjö och åtgärder för Bergkvara är på gång. Fågelmara tycks ha blivit bortglömt och Centerkvinnorna kräver nu säkerhetshöjande åtgärder. Kameraövervakning för att få ner hastigheten är en början. Kristina Eriksson har inlett en skriftväxling med Trafikverket och både Anders Åkesson och kommunalråd Magnus Larsson ställer sig bakom kraven.

Nästa stopp för dagen blev Möcklö. Det byggs för fullt i Trummenäs men även på Möcklö, Senoren och framför allt Sturkö. Trafiken har ökat kraftigt och det krävs säkrare vägar för gående och cyklister. Många av våra polska besökare kommer också med cykel. Centerpartiet i Karlskrona vill se en cykelväg hela vägen från Trummenäs ut till Sturkö. Det handlar om trafiksäkerhet men det är också en miljöfråga.

Efter Möcklö tog vi riksväg 28 upp till Holmsjö för att träffa lokala Centerpartister. Riksväg 28 är ombyggd men det blev en ombyggnad helt på bilens villkor. En rad skyddsräcken har uppförts vilket skyddar bilisten men skapar en livsfarlig trafiksituation för gående och cyklister. Det finns helt enkelt ingen möjlighet att söka skydd för de oskyddade trafikanterna när trafiken tätnar med möten m.m. Insprängt bland skyddsräckena ligger busshållplatser helt utan möjlighet att ta sig dit utan att riskera liv och lem. Vi måste bygga på annat sätt framöver där trafiksäkerheten även för gående och cyklister beaktas. Lokala Holmsjöbor vittnade om att trafiklösningen inte blivit bra och man efterlyste också åtgärder genom Holmsjö. Bl.a. vill man att den redan befintliga trottoaren förlängs så att den sträcker sig genom hela byn. Karlskrona kommun har dragit i gång ett arbete för att sänka hastigheterna genom våra mindre samhällen och ny skyltning är på gång för Holmsjö.

Efter Holmsjö styrdes kosan mot Mörrum för lunch med representanter från Karlshamn där aktuella politiska frågor, inte minst kopplat till infrastruktur, avhandlades. Dagen avslutades med ett studiebesök på Södra Cell i Mörrum. Skogen bidrar till stor nytta för Sverige. Inte minst inom klimatområdet. Södra efterlyste en större samverkan mellan länets kommuner för Blekinges bästa.