Blekinge
Centerpartiet lokalt

Stoppa den sociala och regionala klyvningen i Blekinge

Blekinge är den lilla regionen med den stora potentialen. Där andra ser problem med småskalighet där ser vi möjligheter till en närodlad politik där fler kan påverka sin egen vardag. Vi ser det på de mindre orterna där entreprenörsandan flödar och besöksnäringen frodas. Vi ser det bland alla de småföretagare som vill växa och anställa och vi ser det på Blekinge Tekniska Högskola där många företagsidéer ser dagens ljus.

Trots högkonjunkturen är det många som saknar ett arbete och klyftan växer mellan dem som har ett fast arbete med bra lön och dem som vaje dag kämpar med att få pengarna att räcka till och brottas med tankar om att inte vara behövd. Vi måste minska den klyftan och det är i företagen jobben skapas.

Att människor från olika delar av världen kommer till Sverige är något som är bra och bidrar till att utveckla vårt samhälle men möjligheter, skyldigheter och rättigheter ska vara lika för alla. Till exempel ska alla ha samma chans att få ett jobb, en bostad, utbildning eller starta ett företag. I framtiden vill vi inte ha några speciallösningar som är riktade till människor som har flyttat hit. Istället vill vi ha bra arbetsmarknads- och bostadspolitik för alla. Fakta visar att det är integrationspolitiken, och inte invandrarna, som har skapat dagens integrationsproblem.

Med ett nytt politiskt ledarskap för Sverige som utgår från den närodlade politiken kan regelkrångel minskas och fler jobb skapas för alla i Blekinge.

Därför vill vi:

  • Utveckla hela Blekinge – tillväxten skapas runt om i länet och entreprenörer ska ha möjlighet att utveckla sina att företag oavsett bostadsort
  • Satsa på småföretagandet i länet - det är de mindre företagen som skapar de nya jobben
  • Öka och stimulera ungt företagande - så skapas den framtida arbetsmarknaden
  • Stärka och utveckla Blekinge Tekniska Högskola
  • Att nyanländas kompetenser och erfarenheter inventeras redan från första dagen kompletterat med aktiviteter som obligatorisk grundutbildning i samhällskunskap och svenska
  • Att det ska bli fler snabbspår för nyanlända på folkhögskolan
  • Skapa en inkluderande arbetsmarknad där fler nyanlända snabbt kommer i arbete