Avesta
Centerpartiet lokalt
  • / Kontaktpersoner

Kretsstyrelsen 2018

Gunilla Berglund Avesta

Gunilla Berglund
ordförande
0735-92 81 97
e-post >>

Sara Persson Avesta

Sara Persson
vice ordförande
e-post >>


Sekreterare : Jan-Olof Källström
Kassör: Kristina Ohls
Ledamot: Birgitta Lif.
Styrelseersättare: Charlotta Arielsson, Iris Johansson, Pär Larsson, Malin Sundmark och Pernilla Eklund.