Avesta
Centerpartiet lokalt
  • / Kontaktpersoner

Kretsstyrelsen 2018

Gunilla Berglund Avesta

Gunilla Berglund
ordförande
0735-92 81 97
e-post >>

Sara Persson Avesta

Sara Persson
vice ordförande
e-post >>

Jan-Olof Källström Avesta

Jan-Olof Källström
sekreterare
e-post >>

Kassör: Kristina Ohls
Ledamöter: Birgitta Lif, Erik Ingvarsson, Pernilla Eklund och Malin Sundmark.
Styrelseersättare: Charlotta Arielsson, Iris Johansson och Annika Johansson.