Kretsstyrelsen 2020

Annika Johansson
ordförande
070-3341676
e-post >>

Jan-Olof Källström
vice ordförande
e-post

Gunilla Berglund
sekreterare
e-post >>

Kristina Ohls
kassör

Övriga ledamöter och ersättare i kretsstyrelsen: Erik Ingvarsson, Lars-Åke Carlsson, Charlotta Arielsson, Agnes Bergkvist och Iris Johansson.