Avesta
Centerpartiet lokalt
  • / Kontaktpersoner

Kretsstyrelsen 2019

Annika Johansson
ordförande
070-3341676
e-post >>

Sara Persson
vice ordförande
e-post >>

Gunilla Berglund
sekreterare
e-post >>

Kristina Ohls
kassör

Övriga ledamöter och ersättare i kretsstyrelsen: Erik Ingvarsson, Pernilla Eklund och Malin Sundmark, Jan-Olof Källström, Lars-Åke Carlsson, Charlotta Arielsson och Iris Johansson.