Centerpartiet 

för Avestas Bästa

Välkommen till Centerpartiet i Avesta, Folkarecentern.

Partiet som värnar om hela kommunen!

Tycker du att hela kommunen skall leva och utvecklas samt att människorna själva kan fatta beslut de i flesta frågor samt att den privata äganderätten skall stärkas? Vill du att vår miljö skall förbättras genom att vi alla blir miljösmartare? Då skall du komma med i Centerpartiet.

Valda till kommunfullmäktige:
Gunilla Berglund, Lars-Åke Carlsson och Pernilla Eklund.
Ersättare: Annika Johansson och Sara Persson.

sol-has-bg

Här kommer några förslag som våra representanter har motionerat om till Avestas kommunalfullmäktige:

  • Bevara den bästa åkermarken för odling.
  • Fler boendealternativ för alla i Avesta (äldre, yngre och nyinflyttade.
  • Närodlade livsmedel i kommunens kök.
  • Låt de äldre bestämma vem som skall utföra deras hemtjänst.
  • Öka kunskapen i geriatrik (äldres sjukdomar) hos vår personal.
  • Inför uppsökande verksamhet hos äldre för att förebygga olyckor i hemmet.
  • Höj kvalitén på SFI-undervisningen i Avesta för språket är nyckeln till integration och arbete samt inför valfrihet för SFI.
  • Inför fler reningssteg i reningsverket för att filtrera bort läkesmedelsrester i avloppet.
  • Bygg en solcellspark på gamla Karlslundstippen.

Centerpartiet ger ett grönare och klimatsmartare Avesta!

Senaste nytt från Avesta

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.