Centerpartiet för 

Avesta framåt!

Välkommen till Centerpartiet i Avesta, Folkarecentern.

Partiet som värnar om hela kommunen!

Tycker du att hela kommunen skall leva och utvecklas samt att människorna själva kan fatta beslut de i flesta frågor samt att den privata äganderätten skall stärkas? Vill du att vår miljö skall förbättras genom att vi alla blir miljösmartare? Då skall du komma med i Centerpartiet.

Valda till kommunfullmäktige:
Karin Perers, Lars-Åke Carlsson och Gunilla Berglund.
Ersättare: Annika Johansson och Jan-Olof Källström.

Här kan du läsa vårt lokala valprogram >> , 1.4 MB.

Följ oss även på:
Facebook >>

Här kommer några förslag som våra representanter har motionerat om till Avestas kommunalfullmäktige:
- Bevara den bästa åkermarken för odling.
- Fler boendealternativ för alla i Avesta (äldre, yngre och nyinflyttade.
- Närodlade livsmedel i kommunens kök.
- Låt de äldre bestämma vem som skall utföra deras hemtjänst.
- Öka kunskapen i geriatrik (äldres sjukdomar) hos vår personal.
- Inför uppsökande verksamhet hos äldre för att förebygga olyckor i hemmet.
- Höj kvalitén på SFI-undervisningen i Avesta för språket är nyckeln till integration och arbete samt inför valfrihet för SFI.
- Inför fler reningssteg i reningsverket för att filtrera bort läkesmedelsrester i avloppet.
- Bygg en solcellspark på gamla Karlslundstippen.

Centerpartiet ger ett grönare och klimatsmartare Avesta!

sol-has-bg

Senaste nytt från Avesta

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.