Nyheter

bild
Senaste artikeln

ENIGHET KRÄVS FÖR EN POSITIV UTVECKLING AV SKOLORNA I AVESTA

De problem i skolan som diskuterats det senaste året kan inte lösas på kort tid. Centerpartiet är redo att, tillsammans med de partier som delar vår bild, arbeta för en positiv utveckling av Avestas skolor. Trots att det genomförts stora organisationsförändringar och att det i den budget kommunfull... Läs mer
Filtrera arkiv:
2022
september
Senaste nytt
Visa fler artiklar

Centern i Avesta har haft sitt årsmöte den 23 februari.

Centerpartisterna i Avesta under namnet Folkarecentern har haft sitt kretsårsmöte i Korskrogen den 23 februari. Närvarande var 30 deltagare från de fyra olika avdelningarna i kommunen.
Gunilla Berglund blev omvald till ordförande under 2017. De övriga i kretsstyrelsen blev också omvalda. De är Sara Persson, Jan-Olof Källström, Kristina Ohls och Birgitta Lif. Styrelseersättare blev Charlotta Arielsson, Pär Larsson, Iris Johansson, Pernilla Eklund och Malin Sundmark.
Revisorer blev Monika Pettersson och Lars-Erik Martinsson.
Årsmötesordförande var Lars Norrgård med Jan-Olof Källström som sekreterare.
Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna hade årsmötet fått in två motioner från avdelningen Avesta/Grytnäs och Birgitt Broström.
Motionen från Avesta/Grytnäs handlade om att Sverige är på fel väg när det gäller äganderätten till sin egen skog. Idag kan Skogsstyrelsen sätta stopp för avverkning på grund av artskyddsförordningen utan att skogsägaren får ersättning för förlorad intäkt.
Motionen från Birgitt Broström är riktad till Avesta kommun med uppmaning att inte planera och bygga på god åkermark eftersom marken behövs för livsmedelsförsörjningen.
Årsmötet beslutade att bifalla båda motionerna och skicka den första vidare till Centerpartiets Daladistrikt och den andra till Avesta kommun.
Årsmötet beslutade också att redan nu tillsätta en nomineringskommitté inför valet 2018. Valda blev: Per Perers, Kristina Ohls, Rune Berg och Iwa Morelius.
Jan-Olof Källström