Centerpartiet Falun inspirerades till att tänka grönt och hållbart i stadsbyggnadsplaneringen

Lördagen den 25 april. Centerpartister i Falun hade printat in Inpirationsdag i sina kalendrar. Temat var ”Vi bygger gröna och hållbara samhällen”.

Det är full fart på verksamheten hos oss i Falun.

”Vi har inte ställt in ett enda möte”, inledde Jenny Drugge med att säga. Hon syftade naturligtvis på omständigheterna kring Coronaepidemin som ställt till mycket för många under våren. Andra förutsättningar kräver andra lösningar. Inspirationsdagen genomfördes via en digital plattform, ett verktyg som använts flitigt.

Karin Jonsson, kommunalråd i Norrköping, föreläste om inspirationsdagens huvudtema. En mycket uppskattad föreläsning om gav många kreativa idéer på de efterföljande gruppdiskussionerna om hur Centerpartiet ska jobba för ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart Falun.

Idag lades grunden för att vi ska bygga en renare, snyggare och tryggare stad. Att utveckla vår träbyggnadsstrategi, samt att få in mer grönska i stadsbilden var två viktiga punkter som diskuterades. Men även energiförsörjning, samordnade varutransporter och parkeringsstrategi togs upp. I tätorten, på serviceorter och landsbygden. Samt ett starkare samarbete mellan Falun och Borlänge. Ett välkommet deltagande av ”Oscar S Borlängebon”. Återstår att se vem som blir Falubon på nästa möte i Borlängekretsen.

Ja, idéer flödade när Centerpartiet Falun hade inspirationsdag. Precis som vanligt.