Falun
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Detta är samhällsbyggnad!

Detta är samhällsbyggnad!

Tre månader har nu gått sedan jag fick möjligheten att anta utmaningen som ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Falun. Det har varit en intensiv tid men jag ångrar inte för en sekund att jag hoppade på uppdraget. Från Centerpartiet så är Jenny Drugge ledamot och Jonas Gustafsson ersättare i nämnden. Ett dreamteam helt enkelt!

Jag märker när jag pratar med människor i min omgivning att betydligt fler har koll på vad man sysslar med i vissa andra nämnder, till exempel Barn- och utbildningsnämnden eller Omvårdnadsnämnden. Vilka frågor är det egentligen som hanteras i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden? Den blandas ofta ihop med Myndighetsnämnden som hanterar enskilda bygglov, tillsyn mm.

För vad innebär egentligen ett samhällsbyggande? Tycker du att det låter tekniskt, torrt och tråkigt? Då måste jag få berätta att planera för hur ett samhälle ska byggas och utformas är långt ifrån torrt och tråkigt. Dock krävs en del tålamod eftersom en del processer tar väldigt lång tid från det att ett frö planteras om hur ett geografiskt område ska utformas till dess att en ny detaljplan är klar och det nya bostadsområdet börjar växa fram. Men här finns möjligheter att vara med och påverka hur morgondagens samhälle ska se ut. Det handlar om att lyfta blicken i det stora perspektivet och tänka långt fram i tiden med ett helhetsperspektiv. Hur spännande är inte det?

Samhällsbyggande handlar om allt från vad som gäller i nya detaljplaner, trafikplanering, var nya cykelvägar ska byggas, vinterunderhåll för att skapa säkra vägar, förvalta befintliga naturreservat samt bilda nya naturområden, utsmyckning av blommor i centrum, översyn av vilka områden som ska ha kommunalt vatten och avlopp, sälja tomter i nya bostadsområden, hantera medborgarförslag om frågor som hur papperskorgar ska se ut, byggnation av utomhusgym, frågan om lupiner ska röjas längs med vägarna, förslag på nya hundrastgårdar och önskemål om hastighetssänkningar på vägar genom bostadsområden.

Samhällsbyggande innebär både stora och små frågor i din vardag. Många av de saker som vi ofta tarför givet. Det kan handla om du känner dig trygg i vår utomhusmiljö, klottersanering, säkra skolvägar för våra barn och ungdomar, julgranen på Stora Torget, hur trafiken fungerar på kommunens gator eller om ett nytt bostadsområde ska byggas i närheten av där just du bor.

Jag kan lova dig att samhällsbyggande är något som berör alla. Även dig! Och det är just det som gör det så spännande att vara med och driva arbetet i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Vissa frågor får mer medial uppmärksamhet än andra. Exempelvis trafikfrågor. Men även trafikfrågor och kanske även en del trafikfrågor. Detta kanske inte är en slump då vi styr kommunen i en allians där trafikfrågor är en viktigare fråga för vissa partier och en fråga som länge varit uppmärksammad i Falun.

Men trafiken är bara en del av de frågor som vi kontinuerligt och systematiskt arbetar med. Jag vill hävda att det finns många andra frågor som är betydligt viktigare och där det arbetas på i det tysta. Allt för att göra vårt samhälle i hela Falu kommun mer hållbart för både dig och mig.

Inte kunde jag i min vildaste fantasi tro att det skulle vara så oerhört spännande (men komplext) med VA-frågor. Det är en viktig fråga inte minst för landsbygden. Långsiktiga lösningar på vatten och avlopp är många gånger mer spännande än t.ex. trafikfrågor. Dock är VA långt ifrån en populistisk fråga. Eller kan du tänka dig Centerpartiet som går omkring med plakat inför kommande val 2022 där det står ”VA är ingen skitfråga”?

Jag tror inte att VA är den mest avgörande frågan i ett val. Men det är en viktig fråga som gör skillnad på riktigt. Det präglar även Centerpartiets gröna tänkande med fokus på att utveckla tekniska lösningar och där individens valfrihet är viktig. Vilket går väl i hand med både Agenda 2030 och den viktiga landsbygdsutveckling som behövs. Att Falu kommun har kommit långt i sitt arbete med Agenda 2030 för en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling är oerhört viktigt. Inte minst är dessa frågor avgörande när det handlar om ett hållbart samhällsbyggande i hela Falu kommun!

/Susanne Martinsson
Ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden