Falun
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Biodling för naturen och samhället framåt

Biodling för naturen och samhället framåt

"En hälsning från bina och insektsvärlden med uppmaning att Centerpartiet lever upp till sina miljöambitioner och att främja biologisk mångfald i sina politiska beslut. Naturen är fantastisk och människan behöver en hållbart skogs- och lantbruk utan gifter och konstgödsel för en bra framtid."

När Faluortens biodlarförening mottog Centerpartiet Faluns miljöpris 2020 den femte juni, svarade man med en vacker motgåva, en bivaxkaka, och en tydlig uppmaning. Några av våra främsta tågor som ett grönt parti rör miljö och klimat, samt landsbygd. Biodling berör allt detta och därför handlade uppmaningen om att våra höga ambitioner syns i de politiska besluten.

Den biologiska mångfalden är viktig

För att vi ska kunna bibehålla en variation av växtlighet så har biet en viktig funktion genom att pollinera växter och därmed möjliggöra dess befruktning. Det är brist på pollinerande insekter i den svenska naturen. Därför behövs fler bin. Det är också brist på svensk honung vilket innebär att vi behöver importera stora mängder varje år. Pollinering ger fler blommor. Detta ger en direkt effekt på hur stora skördar vi får. Därmed har biet en viktig uppgift både ur ett ekonomiskt och ett ekologiskt perspektiv. Om man placerar ett par bikupor i närheten av ett fält så kan man öka skörden, en win-win situation. Vi behöver bin och andra pollinatörer världen över, oavsett om det handlar om äppelträden i grannens trädgård här i Falun, eller kaffeplantorna i Sydamerika. Kunskapen och intresset för pollinering, biologisk mångfald och biodling har ökat de senaste åren och jag hoppas och tror att majoriteten av medborgarna i Falu kommun är medvetna om dess positiva effekter.

Biodlarföreningen betyder mycket för hållbar utveckling

Lokalföreningen i Falun har de senaste åren ökat medlemsantalet och är nu uppe i nästan hundra medlemmar. De är ett stöd till nybörjare på bin och personer som vill skaffa sin egen biodling. Faluortens Biodlarförening erbjuder även sina medlemmar några bigårdsbesök varje sommar för att "surra" lite och utbyta erfarenheter. Föreningen har även en egen honungsbedömningskommitté. Här kan man tala om specialistkunskap som medlemmarna i föreningen besitter.

Klicka här för att läsa mer om biodling på Faluortens Biodlarförenings hemsida.

Centerpartiet värnar biologisk mångfald. Utan bin och dess pollinering har vi ingen mångfald. Utan kunskap om hur biodling fungerar så minskar antalet bin i vårt samhälle. Det har vi inte råd med!