Därför omorganiseras LSS i Falun

-Vi håller på med en omorganisation i Falu kommun - som är stor, men den är nödvändig. Det finns många oroliga arbetstagare som funderar just nu, jag ska erkänna att jag är en av dem som tryckt på vad gäller just att plocka tillbaka LSS och personlig assistans samt socialpsykiatrin till omvårdnadsförvaltningen.

Det finns nämligen en anledning som är viktig, vi får inte låta falubor falla mellan stolarna! Det har skett och det är aldrig någonsin bra. Det är ju så att det är Omvårdnadsnämnden som har hälso- och sjukvårdsansvaret över LSS och personlig assistans, samt socialpsykiatrin. Dessa delar ligger dock i en annan nämnd som utför arbetsuppgifterna – Socialnämnden. Så Socialnämnden fattar beslut om något som Omvårdnadsnämnden har ansvar över.... visst låter det krångligt och byråkratiskt?! Och det har det också varit och är. Jag påtalade redan under förra mandatperioden att dessa delar bör flyttas tillbaka till omvårdnadsförvaltningen då det visat sig att det blir ett glapp mellan nämnderna och förvaltningarna. Vi vill få bort de berömda stuprören de måste byggas om till hängrännor.

Ordförande för socialnämnden Anders Lindh (M) och jag tyckte att det var dags att vi pratade – så jag har bjudit in presidiet i Socialnämnden och presidiet i Omvårdnadsnämnden till möten ungefär varannan månad. Där har vi politiskt kunnat samtala oss fram tillsammans med oppositionen och vi har haft samsyn och väldigt goda dialoger. Det är tre stora områden som kliver tillbaka över till Omvårdnadsnämnden om vi politiker fattar det beslutet. Det var ungefär 10 år sedan man delade upp nämnderna och områdena och vid eftertanke så behöver vi göra om och göra rätt. Vinsterna i detta blir att färre falubor ramlar mellan stolarna och en effektivare förvaltning som samarbetar bättre med flera kompetensområden under samma tak byggs ihop. Det där med under samma tak skall inte förringas.

För den som är i behov av LSS, personlig assistans eller socialpsykiatrin blir det här bra, för vi måste alltid komma ihåg att ställa oss frågan – vem är vi till för?

Ha nu en härlig höst även om Corona pandemin rasar där ute, ta en härlig höstpromenad och se de vackra färgsprakande träden. Men kom ihåg att tvätta händerna använd handsprit och håll avstånd, ju bättre vi är att följa folkhälsomyndighets riktlinjer ju snabbare försvinner pandemin – det är alltså upp till dig och mig!

Så håll i, och håll ut!

/Camilla Andersson Sparring (C), Ordförande Omvårdnadsnämnden

Camilla Andersson Sparring Falun