Närodlad politik – framåt med lokal förankring och blicken mot horisonten!

Mats Dahlström

Som centerpartist är det alltid viktigt att politik känns legitim för människorna i vardagen, i närområdet och på arbetsplatsen. Politik som ger framtidstro i den verklighet man befinner sig i. Man ska kunna känna delaktighet i hur vi formar samhället tillsammans. Detta är en viktig ledstjärna för oss och jag tycker vi försöker leva upp till den efter bästa förmåga. Vi försöker vara tillgängliga och vi ökar medlemsantalet i Falucentern!

Samtidigt drabbas samhället av saker som vi inte kan styra över och då är det viktigt att det basala fungerar så att vi kan ta hand om varandra och hålla ihop och hålla ut. Samhällsbygget måste vara robust. Just nu har vi en sådan tid. Det är lätt att känna sig isolerad i flera avseenden.

Men verkligheten bortom pandemin och vardagsutmaningarna kräver också uppmärksamhet. För samtidigt som pandemin lamslår delar av samhället så förändras samhället kanske snabbare än någonsin. Centerpartiet försöker att också lägga energi på att skapa bra politik för att hantera detta. Jag behöver bara nämna miljö- och klimatfrågorna, digitaliseringen av samhället och alla människors tillit till samhällets förmåga och de demokratiska arbetsformerna. Landsbygdens roll och funktion blir också en utmaning men också spännande i en ny tid.

Rädsla för framtiden får inte bli drivkraften. Utmaningarna måste hanteras i demokratiska former. Vi måste lyssna på erfarenhet och vetenskap och som politiker försöka använda vår erfarenhet och förtroende och visa vägar framåt. Vi ska nu jobba fram en plattform för Centerns politik i nästa mandatperiod. Jag tror miljön, digitaliseringen och utanförskapet är våra kanske största utmaningar. Därtill måste vi hantera skolans och äldreomsorgens utmaningar. Ekonomin är viktig för att det är ett nödvändigt medel att hantera detta och ger ramarna för vad samhället kan åta sig, men är inte målet. I dessa frågor ska vi i Centerpartiet visa vägen framåt. Arbetet börjar lokalt men är egentligen detsamma regionalt, nationellt och internationellt. Var med och bidra du också!

/Mats Dahlström, ledamot i Falu kommunfullmäktige, ordförande i Falukretsen