Mycket positivt i Socialnämnden

Första advent med skridskoåkning, ljusstakar, glögg, lussebullar, pepparkakor och en längtan till jul. Denna krönika tänkte jag främst fokusera på det positiva effekterna vi nått i socialnämnden.

Försörjningsstöd

Det har minskat och gått ifrån att ligga på 62 miljoner/år i början på 2020 till att idag ligga på 48 miljoner. Antalet hushåll som har bistånd i försörjningsstöd har minskat även under pandemin. Vi har även inom detta område sedan 2019 kommit under rikssnittet och det är även det lägsta värdet sedan 1990.

Vad beror det på?

Dels har vi anpassat oss efter riksnorm inom försörjningsstödet och det är en förklaring men den största orsaken är att vi har fått fler människor i arbete. Den nya organisationen där arbetsmarknadsenheten slogs samman med socialförvaltningen har varit ett lyft. I stort sett samtidigt som du söker försörjningsstöd så bokas du in till en träff med en handläggare på arbetsmarknadsenheten. Sedan finns det ett flertal insatser som erbjuds för att få dig i arbete.

  • 22 olika vuxenutbildningar där ytterligare ett antal utbildningar planeras.
  • Jobbspår där utbildningen anpassas mot företag och deras behov och brist personal. Efter avslutad utbildning anställer företagen dessa personer. På de 7 jobbspåren som gjorts så har 2/3 av deltagarna fått fast anställning.
  • Projekt brobyggaren är uppstartat och riktar sig likt projekt framgången mot de som står längst ifrån arbetsmarknaden.

I dessa verksamheter måste jag också lyfta den motiverade och engagerade personalen som får mig inspirerad och säkert på samma sätt lyfter de individer som kommer till deras verksamhet.

Digitalisering

  • Det nya verksamhetssystemet Treserva är nu implementerat i hela verksamheten. Det ger vår personal möjlighet att jobba hemifrån på ett helt annat sätt än tidigare. Här kan man även bygga upp sina egna standardrapporter för statistik och inte lägga en massa tid på att själv leta och ta fram underlag.
  • Inom försörjningsstödet har vi digitaliserat ansökan och över 100 personer ansökte digitalt redan den första veckan. Nästa steg är att koppla till utbetalningsdag och belopp. För varje steg som tas så frigörs tid till vår personal att jobba mer med individerna.

HVB-hem och familjehem

  • Placeringskostnaderna för HVB-hem har minskat med 10 miljoner jämfört med 2019 och 2020. Falun har även en avsiktsförklaring med övriga kommuner i Dalarna om en fortsatt utredning av ett regionalt HVB-hem med inriktning missbruk i kombination med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) -problematik.
  • Vi har även lyckats få tillbaka cirka 10 konsulentstödda familjehem till egen regi vilket ger en stor besparing och arbetet i resursgruppen fortgår. En avsiktsförklaring om en fördjupad utredning om länsgemensam rekrytering och utbildning av familjehem i Dalarna är beslutad med 13 av Dalarnas kommuner.

Smolket i bägaren, våld i nära relationer

Ett riktigt tungt år där kvinnor i skyddat boende har skjutit enormt i höjden. Jag har så svårt att förstå hur man kan utsätta någon annan för våld. Oftast är det fysiskt men det är även vanligt förekommande med sexuellt och ekonomiskt våld. Lagstiftningen går åt rätt håll när det gäller straffsatser men den stora frågan är hur kan vi få män (för det är nästan bara män) att ta ut sin aggression och frustration på något annat än på kvinnor och barn. Hjälp finns att söka men det är tyvärr få som söker hjälp. Jag har inte lösning men ett stort ansvar vilar på oss vuxna män att vara förebilder och att aldrig tolerera våld. Vi som har söner måste inpränta i dem att detta aldrig är okej.

/Daniel Drugge, Vice ordförande i socialnämnden