Centerpartiet Falun kallar medlemmar till nomineringsstämma 2022

Du som medlem i Falukretsen kallas härmed till Centerpartiet Faluns nomineringsstämma där beslut ska tas om vilka namn som ska stå på kommunens valsedel 2022.

Röstberättigade är de medlemmar som har medlemsrättigheter i kretsen och som löst medlemskap senast 30 dagar före att kallelsen gått ut. (§ 4 mom 4)

Här återfinns kallelse och handlingar:

Förslag föredragningslista , 70.8 kB.

Kallelse nomineringsstämma 2022 , 190 kB.

Förslag stämmoordning , 119.1 kB.

Nomineringskommitténs förslag till valsedel 2022 , 41.1 kB.

För att ta del av resultatet av medlemsomröstningen, kontakta Johanna Snellman via mail: jsnellman@gmail.com

Varmt välkommen!

// Linda Haglund

Ordförande, Centerpartiet Falun