En ledare med fötterna stadigt i socialliberala skor

Det här är Daniel Drugge.

Ålder: 49

Bor: Vika

Familj: Makan Jenny, katten Sydney och två vuxna barn

Politiska uppdrag: Ordförande Centerpariet Falun, Vice ordförande Socialnämnden, Vice ordförande Överförmyndarnämnden, Ersättare Falukommunfullmäktige, Ersättare Språktolksnämnden

I en intensiv valrörelse är det lätt att glömma bort sig själv. Det är det första samtalsämne som kommer upp då jag träffar Daniel Drugge. Det viktigaste är att vi tar hand om varandra och oss själva, och att vi lyssnar på våra kroppar. Daniels medmänskliga sida blir genast tydlig.

I ärlighetens namn ska sägas att vårt samtal inte bara var ett, utan två. Daniel har mycket intressant att berätta, att lyssna på honom och sjunka in i ett djupt samtal om politik och hur vi kan förbättra för Faluns medborgare och våra medmänniskor, det gör att tiden försvinner. Vi träffas på ett café i utkanten av Falu centrum, och samtalet fastnar i en spännande diskussion om det rådande politiska läget i Sverige, och det allvarliga hotet ifrån Sverigedemokraterna nu när de står på tröskeln in till Rosenbad. Daniel uttrycker den oro och rädsla som han och många andra människor med honom känner inför det Sverige vi kan få med ett främlingsfientligt parti vid rodret.

Jonas Gustafsson och Daniel Drugge

- Många jag talar med på torget nu under valrörelsen tar upp just det här. Jag är trygg med att Centerpartiet varken på riksnivå, regionalt eller kommunalt någonsin kommer att tolerera ett styre tillsammans med SD.

Daniel betonar de sista orden. Han inger respekt. Han menar verkligen vad han säger.

Vad tänker du kring styret av kommunen efter valet?

- Det blir ett jättespännande val. Vi siktar naturligtvis på att vara med i styret. Samarbetet med Falualliansen i den gångna mandatperioden har fungerat väl för det mesta. Mandatperioden innan dess styrde vi tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Jag tycker att vi har visat att vi kan komma överens både till höger och till vänster. Så jag ser goda möjligheter till en stabil majoritet efter valet.

Daniels mobiltelefon ringer. Han förklarar efter det korta samtalet att han och hans fru Jenny håller kontakten med en syrisk familj som kommit till Sverige i och med flyktingkatastrofen 2016.

- Nu träffar vi dem tyvärr inte så ofta längre, några gånger per år bara. Idag var det en av sönerna som skulle spela fotboll och de skulle se matchen. Jag måste snart åka och träffa honom.

Vi bestämde att träffas och fortsätta samtalet nästföljande dag. Jag tänkte på vad Daniel sa, det där om att lyssna på sin kropp. Jag kände mig sliten och ställde in mötet dagen därpå. Nästa dag var Daniel upptagen.

- Jag och Jenny håller på att sätta upp affischer längs vägarna i trakten av Vika. Vi kan kanske höras på telefon imorgon.

 

Jenny Drugge och Daniel Drugge selfie i bil

Så blev det, men jag kunde inte låta bli att förundras över det ”powercouple” som Jenny och Daniel är. De är kreativa, drivna och får saker att hända. Det var inte länge sedan jag träffade Jenny, Centerpartiet Dalarnas distriktsordförande. Daniel är Falucenterns kretsordförande. Det måste pågå många spännande samtal runt middagsbordet. Man skulle nog ändå inte våga vara en fluga på väggen i Druggarnas kök. Risken är stor att ända sina dagar med en flugsmälla i ryggen. ”Ett slag för Dalarnas bästa” som det står på flugsmällan som fick pris som årets giveaway vid Centerpartiets valupptakt i somras.

Flugsmälla med texten Ett slag för Dalarnas bästa

Nåväl, när jag och Daniel äntligen kan fortsätta samtalet blir det genast allvar. Balansgången mellan fyndiga och humoristiska oneliners, och tunga, allvarliga politiskt ämnen, är Daniel bra på att bemästra. Vi talar om hans personliga engagemang i politiken. Det viktigaste nämnduppdraget har han i Socialnämnden och den post han har som vice ordförande i Överförmyndarnämnden.

- Överförmyndarnämnden är en samverkan mellan sex kommuner i Dalarna, som ersatt de tidigare överförmyndarna som funnits i kommunerna. Förvaltningen finns i Borlänge och handhar bland annat att rekrytera och utbilda nya gode män och förvaltare som att granska deras årsräkningar.

- Som vice ordförande i Socialnämnden ser jag tydligt hur viktigt det är med ett fungerande samarbete. I det sociala utskottet, där jag också sitter, hanterar vi personärenden. Där kan de komplexa ärendena sträcka sig över två-tre förvaltningar. Ett samarbete mellan politiker från olika partier, ett samarbete mellan politiker och tjänstemän samt ett samarbete emellan olika förvaltningar ställer stora krav. När vi har att göra med psykisk ohälsa kan konsekvenserna bli enorma om inte den här samverkan fungerar.

Daniel sänker tonen när han beskriver de fruktansvärda konsekvenser det kan få när inte den här samverkan fungerar som den ska.

Daniel själv började sin politiska karriär 2014 då han valdes in som ersättare i Omvårdnadsnämnden. Denna mandatperiod blev han vice ordförande i Socialnämnden, samt flera uppdrag i anslutning till det. Vid Centerpartiet Faluns årsmöte i februari valdes Daniel dessutom till kretsordförande. Något som vittnar om det stora förtroende han har bland centerpartister i Falun.

När vi närmar oss slutet av samtalet passar jag på att fråga hur fotbollsmatchen gick.

– Den blev tyvärr inställd och flyttad, vi fick meddelande på vägen dit och det var såklart tråkigt. Vi fick dock se matchen någon dag senare och jag ser verkligen fram emot att få träffa hela familjen efter valet.

/ Jonas Gustafsson