FÖRSLAG FÖR TRYGGARE, SNABBARE OCH KOSTNADSEFFEKTIVA INSATSER FÖR FALUNS UTSATTA FICK GEHÖR AV ENIG NÄMND

Vid dagens sammanträde med Arbetslivs- och Socialnämnden i Falu kommun behandlades bland annat internkontrollplanen för 2023. Som komplement till de punkter förvaltningen föreslagit föreslog Centerpartiet genom vår ledamot Linda Haglund med stöd av Liberalerna ett tillägg av ytterligare områden som behöver få fokus under året. Däribland att beslut om att placera kvinnor och män på samma tillfälliga boenden ska upphöra, samt att antalet beslutade insatser som fördröjs på grund av uteblivet stöd från Region Dalarna ska redovisas för att åtgärdas.

- Att placera kvinnor och män på samma tillfälliga boende skulle i en perfekt värld inte vara några bekymmer, men verkligheten visar att det leder till otrygghet, och tyvärr även våldtäkter och sexuellt ofredande. Det är förstås fullkomligt oacceptabelt och det var väldigt glädjande och fint att alla partier ställde sig bakom vårt förslag att återremittera planen och låta presidiet arbeta fram ett nytt förslag till nästa sammanträde, säger Linda Haglund.

En enig nämnd beslutade alltså att återremittera internkontrollplanen och uppdra till presidiet att till nästa sammanträde arbeta fram ett förslag på ny plan där de föreslagna kontrollområdena finns med.

- Samarbetet med Region Dalarnas och våra tjänstepersoner är väldigt fint, men det finns indikationer på att alltför många fall av fördröjning sker i regionens processer, som att tillhandahålla nödvändiga läkarintyg. Det orsakar förstås lidande för den individ som väntar, men även stora onödiga kostnader för kommunen då det blir onödiga dygn på boenden exempelvis. Genom att föra in detta som kontrollpunkt i internkontrollplanen får vi möjlighet att strategiskt följa utvecklingen och skapa möjlighet till förbättring, förklarar Linda vidare och fortsätter:

- Varje litet beslut vi tar i denna nämnd påverkar en utsatt människa och deras anhöriga tämligen omedelbart. Det är därför ytterst viktigt att vi nu tar möjligheten att göra tillägg som ser till att vi som nämnd tar vårt ansvar och gör skillnad till det bättre för våra medborgare. Måendemässigt, men även ekonomiskt, avslutar Linda Haglund.

Inför kommande sammanträdet med Arbetslivs- och Socialnämnden ska presidiet bereda förslaget om att införa följande punkter i internkontrollplanen:

  • En sammanställning över antalet utfärdade varningar som gäller auktorisation av vuxenutbildningar ska göras.
  • Region Dalarna ska mätas och redovisas.
  • Vid förlängda insatser som beror på uteblivet medicinskt stöd från Region Dalarna ska nämndens totala kostnader för dessa insatser särskiljas och presenteras.
  • Beslutade placeringar där båda kvinnor och män vistas på samma tillfälliga boende ska redovisas med målsättning att upphöra.