Kretsstyrelsemöte

Styrelsemöte

Kretsstyrelsen har möte

30 januari kl 18.00 träffas kretsstyrelsen. Lokal Bävern