Utalande från Säterkretsen angående Brandmännens situation

Vid Säters Centerkrets årsmöte 2017-02-01, diskuterades problemen inom räddningstjänsten. Det råder ett stort missnöje, hos deltidsbrandmännen i vår kommun men även i övriga delar av Sverige, angående de nya ersättningarna som träder i kraft våren 2017.

Centerpartiet ser med stigande oro på den senaste tidens uppsägningar bland deltidsanställd personal vid stationerna i kommunen.

Deltidsbrandkårernas betydelse vid brand, olyckor och sjukdomsfall kan inte överskattas. Centerpartiet vädjar därför till att de centrala parterna, men även de regionala parterna, snarast tar initiativ för att reda ut situationen så vi inte saknar en fungerande räddningstjänst från maj 2017 i Stora Skedvi och Säters tätort..

Elsa Efraimsson Westman, Ordförande för Säters Centerkrets

Hans Johansson, Gruppledare för Centerns fullmäktigegrupp