M vill bromsa för bromsandets skull i Säter

Moderaterna i Säter tycker att Säters kommun ska bromsa investeringar på grund av osäkerheter till följd av coronapandemin. Omsorgen om kommunens ekonomi är hedervärd. Frågan är bara om det är vad som ligger bakom? Det är lätt att fundera över om inte det verkliga skälet är en önskan att bromsa för bromsandets skull.

Själva resonemangen är dessutom svåra att förstå. Återremissen skjuter in sig på det försämrade ekonomiska läget i allmänna ordalag. Hur påverkas Säter? Svar har man fått i kommunstyrelsen vilket kommer att debatteras i kommunfullmäktige. Men är man nöjd? Nej! Säters moderater förväntar sig att få svar på andra frågor än de som angav som skäl för minoritetsåterremiss i kommunfullmäktige. Vad är skälet egentligen? För inte kan det väl vara så att moderaterna tycker att ekonomin ska bromsas när efterfrågan kollapsat?

Säters moderater verkar vara tämligen ensamma i de egna leden även om valda delar av oppositionen i Säter ivrigt hejar på. Falualliansen inklusive Moderaterna gör en helt annan bedömning, liksom den moderatledda Dalasamverkan när det kommer till investeringar. Läser man Dagens industri kan man konstatera att inte heller gamla moderata ministrar är på Sätermoderaternas linje. Tvärtom! ”Nu gäller det att stat och kommuner orkar hålla i de planer på bygginvesteringar som finns. Annars blir det betydligt värre.” citeras den förre moderate infrastrukturministern.

Alla underlag pekar också på att Säters kommun är väl rustad för klara stora investeringar. Exemplet med det nu aktuella bygget av nytt särskilt boende borde också ställas mot ett alternativ som är mer ekonomiskt fördelaktigt ur Säters skattebetalares perspektiv. Hur ser det alternativet ut?

Hans Johansson, Ordförande Centerpartiet, vice ordförande KS