En seger för LSS

Anders Hansson från Falun debatterar LSS-frågan under Centerpartiets partistämma i Malmö.


Lördagens eftermiddagspass om hälso- och sjukvård samt socialfrågor på Centerpartiets partistämma i Malmö blev extra trevligt för Anders Hansson, ombud från Falun. Då röstade stämman för motionerna om arbetet för LSS och de funktionshindrades situation ska bli en mer prioriterad fråga för Centerpartiet.

– Det var en stor stund att få uppleva hur demokratin fungerar. Jag har två utvecklingsstörda pojkar och har mött många människor som farit illa efter regeringens hårda tag mot LSS. Därför var det härligt att se hur den starka viljan att verka för LSS bidrog till att partistyrelsen svängde och nu ger klartecken att prioritera den här frågan, säger Anders Hansson.

Det var främst två motioner, som skrevs av Maria Carlbom och Maria Larsson och yrkades bifall av Robert Boström, Barbro Larsson och Anders Hansson, som på ett tydligt sätt klubbades igenom. Dessutom fick Anders Hansson med ytterligare en skrivelse som lyder: ”…att aktivt verka för att stärka de funktionsnedsattas möjlighet till valfrihet enligt LSS-reformen.”

– Det var många som stödde detta, men Maria Larssons tal var något speciellt som verkligen berörde, de flesta ombuden. Dessutom var det en speciell känsla när vice ordförande Anders W Jonsson, mitt under debatten, gick upp i talarstolen och inför alla deklarerade att partistyrelsen accepterade att LSS skulle prioriteras. Det lär ha varit ovanligt att en partistyrelse gör så, men bra gjort av dem. Det visar deras storhet, säger Anders Hansson, som ser fram emot vad som nu händer i denna fråga.

– Regeringen fortsätter sin press mot LSS och de funktionsnedsatta. Många lider. Men det fina är att ledande centerpolitiker redan har signalerat att de snabbt ska börja jobba för LSS. Redan i talarstolen informerade riksdagsmannen Per Lodenius om planen att starta en centerpartistisk Facebook-grupp om LSS. Det är en snabb början på ett engagerat arbete för LSS, vilket visar på att viljan finns, avslutar Anders Hansson.

I media:
Dalarnas Tidningar - Anders kämpade för LSS under centerstämman - och vann