Upphandling för en god och nära tandvård i norra Dalarna

För att lösa bemanningssvårigheterna som varit kan nu ansvaret för driften av
tandvårdsklinikerna i Vansbro och Idre läggas ut på extern leverantör, något som lyftes under förra mandatperioden av dåvarande ordförande för Tandvårdsnämnden, Göte Persson, samt Stina Munters, dåvarande Kommunstyrelsens ordförande i Vansbro.

- Vi vill fortsatt garantera en god närvaro av tandvård i hela länet och genom möjligheten att upphandla driften av tandvårdsverksamhetrna hoppas vi göra det lätt för medborgarna i norra Dalarna att hålla en god tandhälsa utan att behöva åka långväga, säger vårt regionråd Sofia Jarl.

Tandvårdsklinikerna i Vansbro och Idre har i flera års tid varit svåra att bemanna och Vansbro har varit utan fast tandläkare sedan mars 2018 medan Idre har varit deltidsbemannad med tandläkare under några månader om året och har helt saknat tandläkare i nu över ett år.

– Regionens uppdrag är att garantera tillgång till tandvård i hela Dalarna och genom att upphandla driften av klinikerna ökas tillgängligheten till tandvård för invånarna i Vansbro och Idre samt närliggande områden. Målet om en jämlik tandvård för befolkningen i länets alla delar är ett viktigt mål som vi behöver nå, säger Sofia Jarl.

En marknadsundersökning genomförs nu för att undersöka om det finns intresse att ansvara för driften av nedan beskrivna tandvårdskliniker i Dalarna. Efter fattat beslut av Region Dalarnas Tandvårdsnämnd läggs en upphandling ut för att hitta en extern utförare. Denne får sedan ansvaret för barntandvården, samt det så kallade sista-hands-ansvaret för vuxna inom klinikens upptagningsområde. Avtal tecknas med tandvårdsförvaltningen, Region Dalarna för hyra av lokaler med ett andrahandskontrakt samt hyra av inventarier.

Förslaget till beslut att upphandla driften av tandvårdsklinikerna i Vansbro och Idre tas upp på Tandvårdsnämndens möte den 15 februari 2024.

Verksamheterna kommer fortsatt att rymmas i samma lokaler som tidigare