Centerpartiet gör skillnad - ny visselblåsarfunktion i landstinget

- Med detta system blir landstinget starkare och trovärdigare som arbetsgivare, säger Lena Reyier (C), oppositionsråd Landstinget Dalarna.


Efter ett tilläggsyrkande från Centerpartiet antog idag landstings­styrelsen Sjukvårdsalliansens motionen Inför visselblåsarsystem i landstinget Dalarna.

- En visselblåsarfunktion bör bidra till att arbetsmiljön förbättras och att medarbetare och förtroendevalda känner sig trygga med att anmäla allvarliga förseelser utan risk för repressalier, säger Lena Reyier (C), oppositionsråd Landstinget Dalarna.

Centerpartiets tycker att missförhållanden i första hand borde lösas med ett öppet samtalsklimat och högt i tak och en internkontroll som fångar upp eventuella felaktigheter.

Det är dock viktigt att det finns flera olika möjligheter att påtala oegentligheter inom Landstinget Dalarna både genom interna och externa mottagare.

Den rödgröna majoriteten ville att motionen skulle vara besvarad utifrån att det redan idag finns alternativ att anmäla oegentligheter.

- Det stämmer, men inget av alternativet är samordnat av landstinget, externt, öppet för alla anställda och där anmälan går att göra anonymt, det kommer den nya visselblåsarfunktionen att innebära, säger Lena Reyier (C).

Syftet med en visselblåsarfunktion ska vara att underlätta för anställda och förtroendevalda att anmäla misstänkta brott såväl mot interna uppförandekoder som mot nationell lag. Det bör även gå att göra en anmälan anonymt

Det är viktigt att systemen är till för allvarliga oegentligheter riktade mot nyckelpositioner och högre chefer för att säkerställa att tipsen som inkommer inte utvecklas till ett angiverisystem.

- Centerpartiets tilläggsyrkande innebär att det på intranätet ska finnas tydlig information om vilka möjligheter det finns för landstingsanställda att anmäla oegentligheter och hur man når dessa. Med detta system blir landstinget starkare som arbetsgivare, avslutar Lena Reyier (C).

I media

Svt Dalarna - Visselblåsarfunktion ska införas i Landstinget Dalarna >>P4 Dalarna - Landstinget går vidare med extern visselblåsarfunktion >>