Centerpartiet kräver snabbare kommunikationer

Snart är mandatperioden över för den socialdemokratiska regeringen. Tiden rinner snabbt ut för att under den kommande infrastrukturplanen åtgärda Dalarnas akuta behov av upprustning och förbättring av länets kommunikationer.

DT:s ledarskribent Gabriel Erling har ställt den mycket relevanta frågan;
Vad gör statsrådet Peter Hultqvist? Vad gör socialdemokraterna Patrik Engström, Roza Güclü Hedin, Maria Strömkvist och Marie Olsson? Ni är svaret skyldiga.

Det undrar även Centerpartiet i Dalarna. Att restiden med Dalabanan ökar är inte acceptabelt.

Under hösten presenterade Trafikverket sitt förslag till infrastrukturplan. Nu har remisstiden gått ut, Dalarna har svarat på remissen och pekat ut ett antal brister i förslaget. Nu är det upp till regeringen att under våren fatta beslut i frågan.

Ulrika Liljeberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Leksand och ordförande i Region Dalarnas infrastrukturråd, Peter Helander (C), riksdagsledamot, Sofia Jarl (C), vice ordförande Region Dalarna.