Dalarna
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Vi har mycket att lära av Norge

Vi har mycket att lära av Norge

Per-Anders Westhed (C), riksdagskandidat från Falun

- Det är dags att sluta se på oss i skogslänen som tärande när vi i allra högsta grad är närande för hela Sverige, säger Per-Anders Westhed (C), riksdagskandidat från Falun.


En av Sveriges stora utmaningar är den klyvning av landet, både regionalt och socialt, som pågår för närvarande och vilken resulterar i olika möjligheter för människor beroende av var vi bor.

Denna utveckling måste stoppas. Vi kan lösa delar av detta genom att se och lära av vårt västra grannland Norge.

  • Återbäring av vattenkraften. Ett viktigt inslag i Norges ”distriktspolitikk” är att en del av vattenkraftens värden stannar lokalt och medverkar till utveckling och tillväxt.
  • Avskrivning av studieskulder för att stimulera människor med universitetsutbildning att söka sig till jobb på landsbygden.
  • Differentierade arbetsgivaravgifter för att sänka anställningskostnaderna för företag på landsbygden.
  • Läkarlistning. Man ska kunna lista sig direkt hos en läkare. I Norge innebär det att över 90 procent av befolkningen har en fast läkarkontakt.
  • Ökad träbyggnation och förädling av träråvara skapar jobb, skatteintäkter och minskar transporter.

Dalarna är ett av de så kallade skogslänen som ger ett mycket stort bidrag till statskassan genom många duktiga företag som levererar exportprodukter, kraft och råvaror för mycket stora värden. Enligt min uppfattning borde mer av de resurser som skapas här också stanna här.

Det är dags att sluta se på oss i skogslänen som tärande när vi i allra högsta grad är närande för hela Sverige. Dalarna bidrar på ett positivt sätt till Sveriges ekonomiska utveckling. För mig och Centerpartiet är det viktigt att alla delar av landet, så långt möjligt, ges likvärdiga förutsättningar att leva och utvecklas. Egentligen är det inte så svårt. Det är den politiska viljan det hänger på. Låt oss titta på och lära av Norge.

Per-Anders Westhed
riksdagskandidat Centerpartiet