Förstärk ambulanssjukvården

Ambulans

Det är glädjande att landstingsledningen nu tar frågan angående Första hjälpen-larm på allvar. Ett nytt Första hjälpen-avtal är under framtagande.


I många dalakommuner tar det allt längre tid för ambulansen att komma fram. En negativ utveckling som pågått de senaste åren.
Dessutom har SOS Alarm sagt upp avtalet med flera dalakommuner angående Första hjälpen-larm.
Det innebär att fler på landsbygden får vänta lång tid innan en första insats kan påbörjas.

– Sjukdoms­tillstånd kan snabbt förvärras därför kan det vara livsavgörande att hjälpen kommer fram fort, säger Lena Reyier (C), oppositionsråd Landstinget Dalarna.
En generell förklaring till den försämrade utvecklingen är att ambulansen har fler uppdrag jämfört med tidigare.

Centerpartiet föreslår därför, i en motion, att utreda ambulanssjukvårdens behov av en utökning av antalet ambulanser och vilka kostnader det skulle innebära.
Den motionen har antagits av landstingsstyrelsen.

– Rätt antal ambulanser på rätt plats kommer att minskar väntetiderna. Det är ett viktigt steg för att få en jämlik vård i hela Dalarna. Dalarna behöver en närmare vård, det skapar trygghet, säger Göte Persson (C), ersättare i landstingsstyrelsen.

Det är glädjande att landstingsledningen nu tar frågan angående Första hjälpen-larm på allvar. Ett nytt Första hjälpen-avtal är under framtagande.

– Men vi kan inte stanna där. Ett bättre nyttjande av samhällets resurser behövs. Därför behöver vi utreda en samverkan mellan kommun och landsting i olika Första hjälpen-insatser, säger Lena Reyier (C).

I en kommun har räddningstjänst, landsting och den aktuella kommunen sjukvårdsutbildad personal, som har jour nattetid. För att klara framtidens behov måste dessa verksamheter samordnas. Detta vill Centerpartiet att utredningen ska handla om.

I media

Dalarnas Tidningar: "Ett bättre nyttjande av samhällets resurser behövs"Svt Dalarna: Vill utreda om fler ambulanser behövs (Lokala nyheter Dalarna, tid 1,46 in i sändningen)Svt Dalarna: (C) vill utreda behovet av fler ambulanser i Dalarna