Vi vill välja själva på äldre dar!

Bertil Daniels, Per Anders Westhed, Gund Drugge, Maj-Lis Burtus och Agneta Ängsås, några av de som undertecknat debattartikeln.


Sverige är ett av världens bästa länder att åldras i. På många sätt är vi som är seniorer
idag lyckligt lottade jämfört med tidigare generationer. Vi känner oss friskare och är mer aktiva än förr. Många väljer att arbeta lite längre. Det finns stora positiva och kreativa möjligheter med att vara senior.

Men det finns också mycket som kan bli bättre! Vi har växande vårdköer med långa väntetider. Många äldre – inte minst ensamstående kvinnor- lever i ekonomisk utsatthet till följd av låga pensioner. Många av dessa kvinnor gjorde en gång ett val att stanna hemma och ta hand om sina barn. De ska inte straffas genom alltför låga pensioner!

Här kommer några frågor som vi tycker är viktiga inför valrörelsen.

Närmare vård och fler fasta läkare. Som patient ska du ha en fast vårdkontakt. Vi tror på mobila team som kan möta patienter i hemmet.

Vi vill se sammanhållna vårdkedjor och kortare vårdköer.

Vi vill ge fler äldre möjlighet till ett längre arbetsliv.

Vi vill ha jämställda pensioner.

Vi vill att mer resurser satsas på det hälsofrämjande arbetet.

Vi vill att det byggs fler boenden i olika former som ger möjlighet till gemenskap och omsorg för oss äldre. Det är ett sätt att förhindra utanförskap och psykisk ohälsa. Att få fortsätta bo i sitt hem är en rättighet, att flytta till t.ex. ett äldreboende ska vara en möjlighet för alla.

Vi vill ha tillgång till välfärdsteknik, när så behövs, för att underlätta vår vardag, självständighet och möjlighet att kommunicera.

Vi vill ha fungerande kommunikationer och bra infrastruktur oavsett var man bor i Dalarna.

Vi vill skapa så bra förutsättningar som möjligt för företagsamma människor att utveckla sina idéer. Det är så vi får resurser till vård, skola och omsorg.

Vi vill slå vakt om alla människors lika värde oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. För oss är medmänsklighet ett honnörsord!

Vi tycker att vi äldre människor ska ha möjlighet att välja vilken vård och omsorg vi vill ha och som passar oss. Därför är det väsentligt att det finns flera olika alternativ även fortsättningsvis; offentliga som privata. Vi äldre måste få mer inte mindre att säga till om när det gäller välfärdens innehåll och utformning.

För Centerpartiets Seniornätverk i Dalarna‌

Per-Anders Westhed

Gun Drugge

Anders Bengtsson

Mauritz Bropetters

Maj-Lis Burtus

Bertil Daniels

Inger M Eriksson

Gunilla Munters

 Inger Nyberg

Agneta Ängsås

Göran Engström

Gunder Eriksson

Anna Hägglund

Anna-Maja Roos

Anders Åkerlund

Sören Hellberg

Elisabeth Rooth Eriksson

Mats Dahlström


I media